Posted in Over SJiF.
Hot 0 favoured

In deze digitale tijd is het meer regel dan uitzondering om correspondentie digitaal te versturen en via social media je reilen en zeilen met anderen te delen. SJiF kan ook niet achter blijven en daarom leek het ons twee jaar geleden (juni  2013) een mooi moment om het SJiF-logo te digitaliseren maar ook om het een frisse en moderne look te geven. I.s.m. Bert Hobers uit Groningen heeft het SJiF-logo nu een vernieuwd dak gekregen. 

 

 

De hoofdbestanddelen en daarmee de symboliek van het logo is hierbij zeker bewaard gebleven.

- De drie landen;
- De verbindingslijnen die een driehoek vormen;
- De aardbol die het mondiaal karakter weergeeft van onze verbondenheid;
- De kleur en het licht die onze warmte moet uitstralen;
- De provincie Flevoland die in de punt van de driehoek staat;
- De driehoek die een dak voorstelt. Daarmee willen we aangeven, dat wij onderdak willen bieden aan allen die zich met ons verbonden voelen en belangstelling hebben voor ons, ongeacht ras, religie of levensbeschouwing.

Setiga betekent in het Javaans gedrieën. Vanwege onze achtergrond bedoelen we daarmee de drie landen Nederland, Suriname en Indonesië. In onze gedachten maakten we verbindingslijnen tussen de drie landen en er ontstond een driehoek. Lijnen maken niet alleen verbindingen, maar ook een verbondenheid. Er ontstond het gedachtegoed dat er een verbondenheid bestaat tussen mensen uit die drie landen. De naam Setiga betekent voor ons dan ook meer dan gedrieën. Hij staat symbool voor verbondenheid en samenwerking. Ons bestaan in de Nederlandse samenleving en onze deelname daaraan, staan tegen de achtergrond van die verbondenheid en samenwerking. Jawa betekent Javaans: Javaans heeft voor ons niet slechts een etnische betekenis. Het betekent voor ons een bron van waarden die betrekking hebben op cultuur en omgangsvormen.

Met de aanduiding ing Flevoland willen we aangeven, dat wij ons richten tot de bewoners van Flevoland. Aan de bewoners van Flevoland willen we dan ook de boodschap overbrengen, dat de stichting van en voor hun is. Wij hebben dan ook in onze statuten aangegeven, dat we de waarden van onze cultuur willen delen en beleven met
medeburgers van Flevoland en omstreken, die zich herkennen in en affiniteit hebben met, of gewoon belangstelling hebben voor hetgeen de stichting te bieden heeft.

Met dank aan Anton Coenraad (idee), Sam Karijodimedjo (invulling) en Brian Weller (ontwerp).

. 

 

0
Utami Alidarso

Author: Utami Alidarso

9 0 0
Powered by CjBlog